fysiotherapeute, master manueel therapeute

fysiotherapeut, master manueel therapeut, handfysiotherapeut, extended scope specialist, echodiagnostiek van het bewegingsapparaat bij hand en pols klachten

fysiotherapeut, manueel therapeut

fysiotherapeute, master manueel therapeute

fysiotherapeut, manueel therapeut, kinder-manueeltherapeut, extended scope specialist

fysiotherapeut, fysiotherapiewetenschapper i.o.

fysiotherapeut, manueel therapeut, kinder-manueeltherapeut, echodiagnostiek van het bewegingsapparaat, PNE-therapeut, ClaudicatioNet, Schouder Netwerk Rotterdam -Drechtsteden (SNRD)