fysiotherapeute, master sportfysiotherapeute, handtherapeute, dry needling

fysiotherapeute, leefstijlcoach

Laura Dogterom

fysiotherapeute

fysiotherapeute, master manueel therapeute

fysiotherapeut, master sportfysiotherapeut, Schouder Netwerk Rotterdam – Drechtsteden (SNRD)

fysiotherapeut

fysiotherapeut, master manueel therapeut, handfysiotherapeut, extended scope specialist, echodiagnostiek van het bewegingsapparaat bij hand en pols klachten